Machinekeuringen: Machines worden vaak vergeten als we het hebben over het inspecteren van elektrische installaties. Deze vaak risicovolle machines moeten vanuit de ARBO wet en VCA worden geïnspecteerd. Wij kunnen voor u de mechanische veiligheid en de elektrische veiligheid van uw machines beoordelen volgens de desbetreffende NEN normen. Wij hebben  de apparatuur en de kennis in huis om naast handgereedschappen ook uw machinepark te keuren en ook aluminium ladders en rolsteigers.

De volgende onderdelen worden behandeld bij de machinekeuring:
Elektrische gevaren, visuele controle en controle door meting. Deze keuring wordt vastgelegd in een rapportage. Daarnaast voorzien wij u van een vrijblijvend advies voor mogelijke aanpassingen.

 

Controle Elektrische gevaren

Hierbij wordt gekeken of elektrische componenten op en in de machine functioneren en geen defecten vertonen. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de functie van de noodstop voorziening.

 

Visuele controle

Bij een visuele controle wordt onderzocht of het omhulsel, de aansluitleidingen, mechanische bedieningsorganen en de uitwendige onderdelen van de machine geen defecten of gebreken vertoont. Daarnaast wordt er tevens gekeken naar de identificatie en bereikbaarheid van de elektrische bedieningsorganen. Natuurlijk wordt er gekeken of veiligheidsmiddelen op de machine functioneren en aanwezig zijn.

 

Controle door meting

Tussen de uitwendige delen en de actieve delen in de vast aangesloten buigzame aansluitleidingen wordt bij de controle door meeting een isolatie-weerstand-meting. Deze meting wordt met een gekalibreerde testcomputer uitgevoerd.

 

Rapportage

De rapportage van de keuring wordt per machine vastgelegd. De machine wordt in de deze rapportage op serie nummer, type en op een eventueel merkteken vermeldt. Wanneer de machine goed is gekeurd, wordt deze voorzien van een goedkeurings-sticker. Machines die niet worden goedgekeurd zijn hebben in hun rapportage een advies tot aanpassing of reparatie.